Menu

Training

Vrijwilligers

Gemeenten en maatschappelijke instellingen hebben steeds vaker te maken met betrokken bewoners en cliënten. Een dorpsraad, buurtvereniging, sportclub, huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenraad. Deze teams bestaan meestal volledig uit vrijwilligers. Daardoor ontstaat een bijzondere dynamiek. Immers: vrijwilligerswerk doe je niet voor het geld, maar voor het plezier en vaak uit ideële overtuiging. En dat is voor iedereen weer een andere mix. Omgaan met deze en andere verschillen is voor vrijwilligersteams soms een hele uitdaging.

Trainingen en heidagen

Wilt u uw team een extra boost geven of eens in een andere omgeving praten over wat u met elkaar verbindt in dit (vrijwilligers)werk? Vraag dan Christa om uw heidag of meerdaagse training te verzorgen!
Ook als het niet zo lekker loopt in uw team, of wanneer er onderhuidse spanningen zijn kan een heidag helpen problemen boven water te tillen op een veilige manier. Ter voorbereiding van een heidag houdt Christa met alle deelnemers een telefonische intake van een half uur. In die gesprekken vertellen deelnemers wat zij verwachten van de heidag. Op basis van de intakes formuleert Christa de trainingsvragen die het meeste gewicht hebben in de groep. Hiermee bouwt ze een gevarieerd en actief programma op maat.

Christa Vogel combineert in haar trainingen en heidagen haar jarenlange ervaring als docent, adviseur sociaal domein en HRM professional. Ze is gewend om te werken met zeer verschillende groepen en kan haar programma’s daardoor goed afstemmen op de unieke samenstelling van iedere groep. Christa past in haar trainingen principes en technieken toe uit de methode Deep Democracy. Haar trainingen zijn altijd een feestje van leerplezier, gedegen kennis, levenservaring en humor!

Voor welk andere trainingen kunt u Christa inhuren?

  • Voor (vrijwilligers)teams: beter samenwerken, effectief vergaderen, omgaan met verschillen
  • Voor (vrijwillig) bestuurders: neutraliteit en leiderschap, vergadercultuur, verbreden achterban 
  • Voor toezichthouders: kruip in de huid van uw cliënten / huurders, rollen en posities t.o.v. vrijwilligers
  • Trainingen op maat: in overleg kan er nog veel meer…

 

Home

NCZ

CRKBO