Menu

Proces

Deep Democracy: het slow-food in procesbegeleiding

Stel, u bent bestuurder van een zorginstelling en u hebt periodiek overleg met uw cliëntenraad. Of u bent voorzitter van een huurdersorganisatie en u wilt een achterbanraadpleging doen. Heel verschillend, maar toch ook niet. In beide gevallen is het van het grootste belang dat iedereen, ongeacht de mate van kennis en kunde, ongeacht achtergrond en karakter, meepraat en zijn/haar zegje doet. Niet altijd dezelfden, niet alleen degenen die het meest verbaal zijn, maar iedereen. Hoe bereikt u dat? Inzetten van Deep Democracy procesbegeleiding helpt daarbij.

Alle invalshoeken verzamelen

Deep Democracy is een filosofie en methode ineen, ontwikkeld door Greg en Myrna Lewis. De kern van de filosofie is eigenlijk zo eenvoudig dat het onbegrijpelijk is dat het niet veel meer wordt toegepast: voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit. Dus niet meer: of – of, maar: en – en. De klassieke Deep Democracy maakt gebruik van zeven stappen, maar met de eerste vier kun je in een besluitvormingsproces al veel bereiken.  

  • Alle invalshoeken verzamelen: vraag door en wees niet te snel tevreden
  • Actief zoeken naar het ‘andere’ standpunt: dat wat (nog) niet gezegd is
  • Verspreiden van het ‘andere’ standpunt in de groep
  • De wijsheid van de minderheid toevoegen aan het besluit van de meerderheid

Procesbegeleiding met Deep Democracy

Het proces dat leidt tot zo’n ‘gedragen besluit’ is waanzinnig interessant voor iedereen die groepen begeleidt, organisaties verandert, processen faciliteert of trainingen geeft. De DD methode bestaat uit meerdere stappen die samenhangen, maar ook los toe te passen zijn. De methode is laagdrempelig en geschikt voor alle groepen, klein en groot, in iedere denkbare samenstelling. Overal waar het weleens spannend wordt, kan procesbegeleiding op basis van Deep Democracy uitkomst bieden.

Christa Vogel is getraind facilitator (level 3) en heeft ruime ervaring in procesbegeleiding van met name vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en doelgroepvertegenwoordiging. Precies daar waar vrijwilligers, professionals en bestuurders elkaar ontmoeten, daar kan Christa zorgen dat het weer gaat stromen. Dat gezegd wordt wat gezegd moet worden, dat er weer ontspanning komt en een echt gedragen besluit kan worden genomen.

Dagvoorzitter

Christa Vogel is getraind facilitator Deep Democracy (Lewis Method level 3) en heeft ruime ervaring in procesbegeleiding van besturen, vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en professionals in het publieke domein. U kunt Christa ook vragen om een (stakeholder)avond of een maatschappelijk evenement te leiden als dagvoorzitter. Christa heeft een natuurlijke voorzittersrol en heeft de kracht om mensen in een zaal op een prettige manier te verbinden met het onderwerp en met elkaar. Zo wordt ieder inhoudelijk evenement een waardevolle beleving!   

Ga naar contact

Nieuw aanbod

Verder lezen over Deep Democracy?

Kijk eens op www.thedialoguehunters.com of op www.deepdemocracy.nl