Menu

Participatie | Deep Democracy | Diversiteit

Christa Vogel verbindt mensen met elkaar door het inzetten van Deep Democracy. Zij is uw inspirerende mee-denker: van vrijwilligersbestuur tot boardroom,  in kleine groepen en op evenementen, op het raakpunt van publiek en politiek. Zij tovert uw probleem om in een leuke uitdaging! 

Christa is het verrassende antwoord op uw Vraag @

Lees meer over Christa

Proces

Overal waar het weleens spannend wordt, kan procesbegeleiding op basis van de methode Deep Democracy uitkomst bieden. Precies daar waar vrijwilligers, professionals en bestuurders elkaar ontmoeten, kan Christa zorgen dat het weer gaat stromen. Dat gezegd wordt wat gezegd moet worden, dat er weer ontspanning komt en een echt gedragen besluit kan worden genomen.

Over proces

Training

In haar trainingen combineert Christa haar jarenlange ervaring als docent, adviseur sociaal domein en HRM achtergrond. Ze is gewend om te werken met zeer verschillende groepen en kan haar programma’s daardoor goed afstemmen op de samenstelling van de groep. Haar trainingen zijn altijd een feestje van leerplezier, gedegen kennis, levenservaring en humor!

Over training

Advies

Een goed antwoord op een professionele vraag is bij Christa altijd maatwerk. Een ogenschijnlijk enkelvoudige vraag kan leiden tot een intensief adviestraject, terwijl een complexe situatie soms al verhelderd wordt door alle belanghebbenden eens samen te brengen voor een probleemanalyse. Als vragensteller en mogelijke klant wilt u duidelijkheid. Die krijgt u van mij.

Over advies

Vraag @ Christa

Leefbaarheid | Participatie | Deep Democracy 
Christa Vogel is uw inspirerende mee-denker op deze terreinen.
Van vrijwilligersbestuur tot boardroom, op het raakpunt van publiek en politiek.

  • Zij tovert uw probleem om in een leuke uitdaging!
  • Zij verbindt mensen met elkaar, om die uitdaging samen aan te gaan.
  • Zij coacht en adviseert, traint en begeleidt naar een blijvend resultaat.

Christa is het verrassende antwoord op uw Vraag @

Meer over Christa